VEC-333 - 中村知惠2018年番号 部長の奥さんがエロ

VEC-333 - 中村知惠2018年番号 部長の奥さんがエロ

南产色红而枯,若风寒在肺宜南者。有狐气,炒热则香。

上部用身,下部用梢。慈葱,冬葱也;葱,山葱也;兴渠,西域菜,云即中国之荽。

性温而补,重以去怯,湿以去枯。糯米泔浸去腥气,蒸用。

 有产妇血闷而死,名医陆氏以红花敷十斤煮汤,寝妇于上而熏之,汤冷再加,半日而苏。其病身热、胁下满痛。

癖多见于男子,症瘕多见于妇人。丹溪治林德方咳而咯血,调肺壅非吐不可,血耗非补不可,惟倒仓二法兼备,服之而愈。

若治劳,童便炙,亦可熬膏。畏黄连、硝石、滑石。

Leave a Reply