AIKA无码中出

AIKA无码中出

熟地黄能补精血,用麦门冬引入所补之地。胃足阳明之脉,循喉咙,入缺盆。

如痈疽发背未破之时,用冷水磨涂痛处,并磨服,良久觉痒立消。用炭火五斤于坑内烧热红,取出炭扫净。

故五脏六腑皆能病此,但宜细察其脉与兼见之证,以别其脏腑、阴阳、寒热、虚实而施治焉,则万举万当矣。 淫气乏竭,痹聚于肝。

上用香附不拘多少,为末。以上诸证,俱用食盐炒热,布包熨患处,令透毛孔,方贴之。

子和无比山药丸治诸虚百损,五劳七伤,肌体消瘦,目暗耳鸣。浮则痫发于阳,沉则痫发于阴,滑则痫发多痰,数则痫发多热。

中风,温酒、米汤下。肾虚不能制其小便,故成淋。

Leave a Reply