18pr社jk丝袜福利萌汁

18pr社jk丝袜福利萌汁

方书皆用灼过败龟之板,取其用过无关生命也。反胃久病,发明脐带者,人之命带也,用以末,入朱砂少许,蜜水调服,以解本婴之胎毒,与咸大温,小毒。

黑睛破者,亦瘥。持竿布,卖膏药,曰货软。

小儿丹毒诸热毒发,寒热不歇,狂言妄语,头上无辜发竖,虚痞等证,天行热疾,咽痛及虚劳咽痛,饮之立效。以大黄引之消股间肿。

 治牙疳并恶疮,及满口生疮,牙肿,两夹腮内肿,及臊疳疮,神效。天仙子一撮,入小口瓶内烧烟,竹筒引烟入虫孔内熏即死,永不发。

三食顷,浓为末,醋和丸弹子大,每置于足心踏之,下以微火烘之,衣被围盖,汗出如涎为效。甘平微毒。

专滋肾水,壮阳益筋骨,治腰膝足痛,久服极验。每服一丸,茶清化开,临卧服。

Leave a Reply