Vol027谢芷馨Sindy写真图片66P谢芷馨花の颜

Vol027谢芷馨Sindy写真图片66P谢芷馨花の颜

加味逍遥散如神,茯苓白术当归身,白芍柴胡薄荷草,再加丹皮栀子仁。然心、肺俱浮,于皮毛取之而得者,肺之浮也;于血脉取之而得者,心之浮也。

里热喉痛昔难当,凉膈消毒饮最良,荆防翘薄芩栀草,牛蒡芒硝生大黄。凡失血之证,阳盛乘阴,则血为热迫,不能安于脉中,犯于气分,妄行不能归入经脉也,若血病伤及于腑者,则血渗入肠胃之浊道上行于咽,出而为吐为衄,若血病伤及于藏者,则溢出于胸中之清道,上从喉出而兼咳嗽,失血藏于脏内,行于脉中,流于躯壳之内,不可得而见也,非损伤不能为病,一曰热伤阳络,腑病也,热伤阴络,藏病也,宜以清热为主,若日久血止,而咳嗽不休者,主必死之证,故势多凶也。

 由体虚之人,露卧风冷,浴后乘凉,寒湿侵袭,或房欲之后,盖覆单薄,寒邪乘虚入里,遂成斯疾。初发红活焮肿,令人寒热往来,口渴烦躁,百节疼痛,宜服仙方活命之,宣解毒火;次服内托黄耆散,托毒发长。

宜服广笔鼠粘汤,未溃吹矾精散,已溃吹清凉散。初起如粟,渐生红亮焮痛,溃出稠脓者顺;若起如椒子,黑焦陷于皮肉之内,漫肿紫暗,并无焮热,痛连睾丸及腰背肛门者逆。

伤寒发□疹痧,皆因汗下失宜,外邪覆郁,内热泛出而成也,惟时气传染,感而即出,亦犹疫之为病,烈而速也,发于卫分则为痧,卫主气,故色白如肤粟也,发于荣分则为疹□,荣主血,故色红,肤浅为疹,深重为□,□形如豆,甚则成片连连,□疹之色红者轻,赤者重,黑者死,此以色辨热之浅深验死生也,若其色淡红,稀暗者,皆因邪在三阳已成,□疹由外入里,邪从阴化,或过服凉药所致,是为阴□阴痧阴疹,法当从阴寒治也,□出未透,表热轻者,宜升麻葛根汤合消毒犀角饮治之,表热重者,宜三黄石膏汤发之,已透者,用消□青黛饮加减清之,疹痧初起,表裹不清,用双解通圣汤先通表里,余法同前。故脾疳则见面黄肌肉消瘦,身体发热,困倦喜睡,心下痞硬乳食懒进,睡卧喜冷,好食泥土,肚腹坚硬疼痛,头大颈细,有时吐泻,口干烦渴,大便腥粘之证也,宜先攻其积,用消疳理脾汤肥儿丸主之,积退然后调理其脾,以参苓白术散主之。

 男妇有此,后必变疮劳俱主治:治风毒瘰历,初发寒热者。如溃后,俱用猪蹄汤烫洗。

Leave a Reply