Vol474嫩模豆瓣酱私房床上白色吊带内衣配蕾丝内裤超薄肉丝诱惑写真68P豆瓣酱画语界

Vol474嫩模豆瓣酱私房床上白色吊带内衣配蕾丝内裤超薄肉丝诱惑写真68P豆瓣酱画语界

一小儿吐泻乳食,色白不化,露睛气喘,此脾肺不足,形病俱虚也,先用异功散加柴胡、桔梗顿愈,再用补中益气汤而安。后患腹胀,午时发热,用五味异功散而瘥。

一小儿寅卯时发热,或兼搐有痰。肾热者颏下先赤,两足热甚,骨苏苏如虫蚀,热甚不能起于床,夜间益甚。

大抵多因乳哺失节,脾气有伤,元气下陷,或乳母饮食七情所致。盖乳哺过饱,则胃不能受而溢出,衔乳多食睡,则脾不能运而作泻,脾胃渐伤,疾病缠绵,甚至慢惊之患矣。

哮喘喉声如锯者,梅花饮兼用半夏丸。又曰∶阴精所奉其人寿;阳精所降其人夭。

东垣云∶表虚自汗,秋冬用桂,春夏用黄。鬼疟者,进退无时是也。

 后伤食,吐泻腹痛,用保和丸二服,又用异功散,调补脾气而安。经曰∶结阴者便血一升,再结二升,三结三升。

Leave a Reply