Vol406嫩模陈梦babe私房白色日系吊带秀完美身材光滑诱人写真76P陈梦babe画语界

Vol406嫩模陈梦babe私房白色日系吊带秀完美身材光滑诱人写真76P陈梦babe画语界

粳者曰稻,糯者曰黍,资生之至宝也。发明枣属土而有火,为脾经血分药。

又治麦芒入眼,以蛴螬在目上隔布摩之,芒着布上即出。榴花曝干研细吹鼻止衄最速,千瓣者更良,功在山茶花之上。

 调敷药则消痈肿,制药味则敛毒性;诸恶狂妄,及产后血晕,烧炭淬醋,以辟恶气也。《本经》治大腹水气,面目、四肢浮肿,取其润下之意。

而元气本虚人服之,未有不转增剧者。盖椿皮色赤而入血分,久痢血伤者宜之。

严冬泡水磨墨,则砚不冰,胜于皂水。《本经》主瘿瘤结气,散颈硬核,疗痈肿症瘕坚气,腹中上下雷鸣,下十二种水肿。

其性大热,与姜蒜同饮,令人生痔。 《本经》主劳热邪气,五癃闭不通,利小便水道。

Leave a Reply